Siden oppstarten i 1952 har ETANCO Group betjent bygningsmarkedet med fikserings- og festeløsninger.

​ETANCO Group tilbyr et komplett utvalg av fikserings- og festeløsninger, sandwichskruer

for den strukturelle delen av bygningen.

 

Løsningene omfatter et meget stort og dypt utvalg av ETA-godkjente ankere for alle typer støtter,

løsninger for trekonstruksjoner samt teknisk-kjemiske løsninger.