Aero-Lift Kunnskap

Hvordan jobber vakuum? Hva bør vurderes når du utformer et vakuumsystem? Hvilke funksjoner har individuelle enhetskomponenter? Vi vil gjerne svare på disse og andre spørsmålene i dette kapittelet.

Den gir en grundig oversikt over problemer vakuum og vakuum-teknologi, så som drift av individuelle vakuum komponenter eller etablering av et vakuum-løfteanordning.

Grunnleggende kunnskap om vakuum

Atmosfære og vakuum.

Funksjoner og struktur

Av vakuumløftere.

Vakuumsystem

og dens komponenter.