Individuelle løsninger for byggeplassbruk

Betonggods for veibygging

Denne vakuumheisen med utendørsareal med 900 kg kapasitet er utviklet for transport av betongtrug til bygging av veier og jernbaner. Gravemaskinens hydraulikk brukes til å generere vakuum og for å snu lasten. Lasten kan roteres 360 ° uendelig. Et kontrollpanel for føreren muliggjør enkel betjening og overvåkning av enheten.

Vakuum tverrstang for legging av betong tak fliser opp til 6000 kg på byggeplasser

Vakuumløfter for legging av betongplater og rampeplater ute på byggeplasser.

En generator sikrer nettverksuavhengig bruk på byggeplasser. De dobbeltsidede, elektrisk betjente mekaniske sikkerhetsklørene øker sikkerheten ved transport av betongplater som veier opp til 6000 kg. Denne vakuumløfteren oppfyller tilleggskravene med ekstra positive holdeanordninger i henhold til EN 13155 for bruk på byggeplasser.

Enhetsfunksjonene kan enkelt utløses via et kontrollpanel.