Filter og vann separator

Sintrede filtre eller ventilasjonsfiltre brukes for eksempel på 3-veisventiler og magnetventiler på ventilasjonsforbindelsen for å filtrere smusspartikler fra luften. For å beskytte ventiler, vakuumakkumulatorer og vakuumpumpen fra akkumulerende støv, må det installeres et vakuumfilter.

AERO-LIFT tilbyr disse både i plast og i metallhus.
Vannseparatorer brukes alltid når man arbeider med våtvarer. Vannseparatoren beskytter vakuumgeneratoren og det etterfølgende systemet fra å skade med fuktighet.

Ventilasjonsfilter

Beskyttelse mot smuss.

Vakuumfilter

Beskytter systemet mot smuss.

Vann

I fuktighet, vann.