Ventiler

Med 2/2-veis ventil (stengeventilen) individuelle resonanskretser kan låse / sugeplatene eller slås på. Den «suge-frigivende» -funksjon (last inntaks / ventilen sugeplate) kan være omtrent 3/2-veis ventiler , manuelle sleideventiler eller 3/2-magnetventiler realisert.

Tilbakeslagsventiler sikrer at vakuumet opprettholdes i systemet, for eksempel i tilfelle strømbrudd eller feil i vakuumgeneratoren.
strømningsreguleringsventiler brukes til å endre arbeidsstykkestørrelser. Det er ikke nødvendig å flytte sugeplater eller slå dem av mekanisk med en stoppeklokke (tidsbesparende). Bare sugeplater som hviler på arbeidsstykket og kan bygge opp et vakuum er slått på. Sammenlignet med følerventiler har strømningsventiler den store fordelen at bare sugeplater som er helt sittende på arbeidsstykket evakueres.

Manuell utkobling

For manuell avstenging.

Fußrastventile

3/2 eller 5/2 måter.

Magnet~~POS=TRUNC

Ventiler~~POS=HEADCOMP

For sugesluttfunksjon

Hånd glide ventiler

For sugesluttfunksjon.

Sjekk ventiler

Mellom lagring og pumpe.

Låse

Sugeslipper, sugekretser.

Sleideventil

To sirkulære-3/2-veis.

Strømningsreguleringsventiler

For suge og sugeplater.

Reverseringsventil

Sug-utslipp høy luftpassasje.