Nettverksuavhengige enheter

Ark • Bokser • Betong • Deksel • Tønner • Bøtte • Plast • Kutting

Enda mer fleksibel? Nettverksuavhengige vakuumløftemidler gjør det mulig å transportere varer uten problemer med strømkabler. Som strømforsyning integrerte batterier, brukes batterispenningen til en lastebil eller en innebygd generator. En integrert selvvirkende advarselsinnretning signalerer en dråpe i arbeidsvakuumet, strømbrudd eller lav batterispenning.

BASIC-LIFT

Selvforsterkende vakuumløfterenhet uten strøm.

Batteridrevne enheter

For transport, løfting, panorering.

Enheter med kraftenhet

For transport, løfting, panorering.